سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن

شـعـر دنـیـای بـهـتـری آورد... مـرحـوم سـیـد احـمـد حــسـیـنـــی

شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 14:33

سیزده ـ پنجاه و نه/ چاپ دوم

بعد از جنگ 

پدربزرگ 

برای درختانی که 

جان سالم به در بُرده بودند 

کلاس‌‌های توجیهی می‌گذاشت و 

از آسیب‌های اجتماعی تبرها 

حرف می‌زد