سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن

شـعـر دنـیـای بـهـتـری آورد... مـرحـوم سـیـد احـمـد حــسـیـنـــی

شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 16:31

مجموعه غزل‌متن طبقه‌ی اول ـ اول شرقی/ نشر نیماژ


ای از بهار

از گل و باران نجیب‌تر

ای از غروب جمعه‌ی‌ی تهران غریب‌تر

سید احمد حسینی / مجموعه غزل‌متن طبقه‌ی اول ـ اول شرقی/ نشر نیماژ